Nelum

MINDFULNESS

Mindfulness is bewust aanwezig zijn. Mindfulness is de zon ervaren op je huid. Zoute druppels voelen biggelen langs je wang. De irritatie voelen in je lijf. Mindfulness is vriendelijk aanwezig zijn bij wat er nu is. Elk moment. Zonder er iets mee te hoeven doen, meteen te reageren of te uiten wat je er allemaal van vindt.

MINDFULNESS VOOR KINDEREN

Door te oefenen in aandacht en bewust aanwezig zijn, leren kinderen even te stoppen, op adem te komen en te voelen wat ze nodig hebben. Ze leren accepteren dat er ook dingen in het leven zijn die helemaal niet fijn of cool zijn. Ze leren er aandacht aan te geven. Heel vriendelijke aandacht. Ze leren niets weg te hoeven stoppen. Hierdoor ontstaat begrip voor hun eigen gevoel en voor dat van anderen.

MINDFULNESS TRAINING

In acht tot tien lessen, afhankelijk van de leeftijd, leren kinderen en jongeren tijdens de mindfulness training ‘Aandacht werkt!’ van Eline Snel met vriendelijke aandacht aanwezig te zijn in het moment. Door hun adem en aandacht in te zetten leren ze oefenen in het bewust opmerken en ervaren van hun lijf, gevoelens en gedachten; hun innerlijke wereld. In deze lessen wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld de spaghettitest en een spreeksteen om kinderen te leren hun ervaringen onder woorden te brengen. Dit helpt ze beter om te gaan met de vele prikkels in de buitenwereld.

De positieve werking van mindfulness:

  • Toename concentratie
  • Afname impulsief gedrag
  • Uitdoven negatieve gedachten
  • Minder piekeren
  • Toename van ontspanning
  • Betere nachtrust
  • Toename vriendelijkheid en respect
  • Meer (zelf)vertrouwen
  • Minder reactief gedrag